Kerstgratificatie: belonen in stijl

Werkgever geeft werknemer een kerstgratificatie

Kerst staat weer voor de deur en als werkgever denk je na over de perfecte manier om jouw personeel te waarderen. Een populair middel hiervoor is de kerstgratificatie. Dit gebaar van waardering kan variëren van belastingvrije vergoedingen tot een dertiende maand. Maar hoe zit het met de regelgeving rondom deze extra uitkeringen? En wat zijn de fiscale consequenties, zoals extra loonbelasting of toepassing binnen de werkkostenregeling?

In dit artikel duiken we dieper in de materie van kerstgratificaties, eindejaarsuitkeringen en alles wat daarbij komt kijken. We verkennen samen de mogelijkheden, wettelijke verplichtingen en de impact op het normale salaris, om zo een duidelijk beeld te krijgen van hoe je als werkgever dit jaar jouw waardering optimaal kunt tonen.

Wat is een kerstgratificatie?

Een kerstgratificatie, vaak gezien als blijk van waardering richting het personeel, is meer dan zomaar een extraatje rond de feestdagen. Het gaat hier niet alleen om een eindejaarsuitkering of een dertiende maand, maar het kan variëren van belastingvrije vergoedingen tot specifieke verstrekte beloningen. Dit kan invloed hebben op zaken als pensioen of loonheffing, afhankelijk van hoe de uitbetaling wordt geregeld.

Soms kiest een werkgever ervoor om de gratificatie als extra loon uit te betalen, wat invloed kan hebben op de gebruikelijke salarisstrook en soms extra loonbelasting met zich meebrengt. Andere keren wordt het verpakt als deel van een kerstpakket of als vrije ruimte binnen de werkkostenregeling, waardoor het een belastingefficiënte manier van belonen wordt. Ongeacht de vorm, de kerstgratificatie dient als een teken van waardering en erkent de inspanningen en prestaties van werknemers gedurende het hele jaar.

Voorbeelden kerstgratificaties

 • Extra uitkering in geld als deel van het eindheffingsloon
 • Materiële verstrekkingen, zoals kerstpakketten
 • Bonussystemen op basis van prestaties
 • Extra vrije dagen
 • Bijdragen aan een pensioenfonds

Wat zijn de voordelen van het toekennen van een kerstgratificatie?

Het toekennen van een kerstgratificatie brengt diverse voordelen met zich mee, zowel voor de werkgever als voor de werknemer:

 • Verhoogt de tevredenheid en het moreel binnen het team
 • Verbetering van de werksfeer en hogere werknemersbetrokkenheid
 • Leidt tot een lager personeelsverloop en minder ontslaggevallen
 • Stimuleert de motivatie en productiviteit van werknemers
 • Verbetert de prestaties en draagt bij aan het succes van het bedrijf
 • Versterkt de relatie tussen werkgever en werknemers en bevordert loyaliteit
 • Biedt fiscale voordelen door slim gebruik van regelingen zoals de werkkostenregeling

Kerstgratificatie of kerstbonus?

De termen "kerstgratificatie" en "kerstbonus" worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze kunnen verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context en het bedrijfsbeleid.

Een kerstgratificatie is meestal een vast bedrag of een geschenk dat aan werknemers wordt gegeven als blijk van waardering voor hun harde werk gedurende het jaar. Het is vaak een traditie binnen een bedrijf en wordt meestal aan alle werknemers gegeven, ongeacht hun individuele prestaties. Het idee achter een kerstgratificatie is om dankbaarheid te tonen en het personeel tijdens de feestdagen een extra blijk van waardering te geven.

Een kerstbonus, daarentegen, kan meer prestatiegericht zijn. Hoewel het ook een vorm van waardering is, wordt de kerstbonus vaak gebaseerd op het bereiken van bepaalde doelen of uitmuntende prestaties door de werknemer of het bedrijf als geheel. Niet alle werknemers krijgen noodzakelijkerwijs een kerstbonus; het hangt af van hun prestaties of de prestaties van het bedrijf.

Hoewel de termen soms door elkaar worden gebruikt, ligt het voornaamste verschil meestal in de reden achter de uitbetaling: een gratificatie is vaak een vaststaand teken van waardering, terwijl een bonus meer gekoppeld is aan prestaties.

SHIFTBASE (38)

Maximale kerstgratificatie aan een werknemer

Bij het bepalen van de maximale kerstgratificatie aan een werknemer, is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren. Allereerst speelt de werkkostenregeling (WKR) een belangrijke rol. Binnen deze regeling is er een ‘vrije ruimte’ beschikbaar – een percentage van de totale fiscale loonsom – die je als werkgever kunt benutten voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Zolang de totale kerstgratificaties binnen deze vrije ruimte vallen, worden ze niet belast.

Echter, als de totale kosten van de kerstgratificaties de vrije ruimte overschrijden, ben je als werkgever een eindheffing verschuldigd over het meerdere. Dit percentage varieert en kan invloed hebben op de beslissing hoeveel kerstgratificatie verstrekt kan worden.

Daarnaast moet je als werkgever ook rekening houden met het belastingtarief dat voor de werknemer geldt. Hoewel de kerstgratificatie een blijk van waardering is, kan een te hoge gratificatie leiden tot een hogere belastingaanslag voor de werknemer.

Tenslotte is het van belang om de financiële positie van het bedrijf in acht te nemen. Het verstreken van kerstgratificaties moet niet ten koste gaan van de financiële stabiliteit van de onderneming. Een evenwichtige benadering zorgt ervoor dat zowel het bedrijf als de werknemers profiteren van de kerstgratificatie.

Zijn gratificatie verstrekkingen voor kerst wettelijk verplicht?

Veel werkgevers vragen zich af of het verstrekken van een kerstgratificatie wettelijk verplicht is. Het korte antwoord is: nee. Er bestaat geen algemene wettelijke verplichting in Nederland die werkgevers verplicht om hun werknemers een kerstgratificatie te geven. Het is een traditie, geen wettelijke vereiste.

Echter, de situatie kan variëren afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao (collectieve arbeidsovereenkomst) die van toepassing is binnen jouw bedrijf of sector. Als er in de arbeidsovereenkomst of in de cao specifieke afspraken zijn gemaakt over het uitkeren van een kerstgratificatie, dan worden deze afspraken juridisch bindend.

Conclusie

Het toekennen van kerstgratificaties, van een extra bonus iedere maand tot specifieke beloningen, is een gebaar dat hoog gewaardeerd wordt door werknemers. Deze praktijk, hoewel niet wettelijk verplicht, wordt soms gezien als een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur en werknemerswaardering. Het zorgt voor een positieve afsluiting van het jaar en kan de motivatie en loyaliteit aanzienlijk verhogen.

Bij de berekening van deze gratificaties is het belangrijk dat werkgevers de regels van de belastingdienst en de werkkostenregeling in acht nemen om fiscale verrassingen te vermijden. Een goede balans vinden tussen genereuze beloningen en het naleven van fiscale regelgeving kan soms complex zijn, maar is essentieel voor zowel de werkgever als de werknemer.

Het is van belang dat deze tradities niet alleen worden gezien als een financiële transactie, maar ook als een teken van waardering en erkenning. Of het nu gaat om een financiële bonus, extra vrije dagen of andere vormen van beloning, ze moeten altijd met zorg en overweging worden gekozen en uitgevoerd.

Veel gestelde vragen

 • Nee, een eindejaarsuitkering krijgt niet automatisch de classificatie van kerstgratificatie; ze worden meestal als twee verschillende vormen van beloning beschouwd. Zelfde geld voor een dertiende maand.

 • Een kerstgratificatie kan zowel bruto als netto worden uitgekeerd, afhankelijk van hoe de werkgever besluit deze te verstrekken en de toepasselijke fiscale regels.

 • Een kerstgratificatie is toepasselijk in vrijwel elke sector, van detailhandel en horeca tot technologie en gezondheidszorg.

Bonussen
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.