Verdien met loonkostensubsidie op de werkvloer

Werkgever en werknemer bespreken de loonkostensubsidie over het loon

Als werkgever sta je voor diverse uitdagingen, waaronder het aannemen van personeel. In dit artikel duiken we diep in de wereld van loonkostensubsidie, een belangrijke regeling voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen.

We behandelen essentiële vragen zoals wat loonkostensubsidie precies is, hoe lang je deze kunt ontvangen, en voor wie het bedoeld is. Daarnaast verkennen we hoe je loonkostensubsidie kunt aanvragen en welke voordelen dit biedt voor jou als werkgever.

Ook bespreken we specifieke situaties zoals de forfaitaire loonkostensubsidie en de vergoeding van loonkosten bij een zieke werknemer met een arbeidsbeperking. We zullen verder ingaan op gerelateerde thema's zoals loondispensatie, de aanpassing van werkplekken en de no-risk polis.

Dit artikel is jouw gids voor het begrijpen en toepassen van loonkostensubsidie, zodat je als werkgever optimaal kunt profiteren van deze regeling en bijdraagt aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid, bedoeld om jou als werkgever te ondersteunen wanneer je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon of cao-loon, waardoor het financieel haalbaarder wordt voor jou om inclusieve arbeidskansen te bieden. Als een werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister, kun je voor deze persoon loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente.

Voor wie is loonkostensubsidie bedoeld?

eze regeling is bedoeld voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen vanwege hun beperking. Dit omvat individuen die ingeschreven staan in het doelgroepregister, wat vaak personen zijn afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of met een Wajong-uitkering.

Waarom loonkostensubsidie?

De loonkostensubsidie is ontworpen om de loonkosten te verlagen voor werkgevers die deel uitmaken van de doelgroep banenafspraak en die bijdragen aan de arbeidsmarktintegratie van mensen met een verminderde loonwaarde. Dit maakt het niet alleen makkelijker om iemand in dienst te nemen en te behouden die niet het minimumloon kan verdienen, maar stimuleert ook de sociale inclusie binnen het bedrijfsleven.

Door gebruik te maken van loonkostensubsidie, verminder je de financiële lasten en draag je bij aan een arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt. Het is een belangrijk instrument binnen de Participatiewet en biedt een win-win situatie: de werknemer krijgt passend werk, en jij ontvangt compensatie voor de extra inspanningen.

Hoelang duurt de loonkostensubsidie?

De duur van de loonkostensubsidie kan variëren, afhankelijk van jouw situatie en de behoeften van de werknemer met een arbeidsbeperking. In principe ontvang je als werkgever de subsidie voor zes maanden. Na deze periode is een verlenging mogelijk, mits de werknemer nog steeds voldoet aan de voorwaarden en ingeschreven staat in het doelgroepregister.

De looptijd van de loonkostensubsidie is flexibel en wordt afgestemd op de individuele situatie van de werknemer en de werkgever. Dit betekent dat je, in overleg met de gemeente en gebaseerd op de ontwikkeling en de loonwaarde van de werknemer, na zes maanden een verlenging kunt aanvragen. Het doel is om een duurzame arbeidsrelatie te ondersteunen, waarbij de werknemer zich kan ontwikkelen en uiteindelijk misschien zelfs zonder subsidie aan het werk kan blijven.

Hoe hoog is de subsidie?

Als werkgever betaal je de werknemer het gebruikelijke loon uit, zoals vastgesteld in de cao of het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie vergoedt vervolgens het verschil tot aan de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. Dit betekent dat als de loonwaarde van de werknemer 70% van het geldende loon is, de subsidie de overige 30% dekt.

Daarnaast kun je als werkgever in aanmerking komen voor aanvullende financiële voordelen, zoals het lage inkomensvoordeel, wat de subsidie effectief verhoogt.

Voordelen voor werkgevers

 • Financiële besparing: De loonkostensubsidie dekt het verschil tussen de werkelijke loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon of cao-loon, waardoor je als werkgever bespaart op de loonkosten.

 • Verbeterd bedrijfsimago: Door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, toon je maatschappelijke betrokkenheid, wat positief kan bijdragen aan je bedrijfsimago.

 • Toegang tot extra ondersteuning: Je profiteert van ondersteunende maatregelen zoals interne jobcoaching, waardoor de werknemer beter kan integreren en presteren binnen het bedrijf.

 • Risicobescherming: De no-riskpolis vermindert financiële risico’s bij ziekte van de werknemer, wat zorgt voor meer zekerheid.

 • Bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt: Door actief mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden, draag je bij aan een diverser personeelsbestand en een inclusievere samenleving.

 • Positieve werkomgeving: Het bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking kan de teamgeest en de werksfeer binnen je bedrijf verbeteren.

Hoe kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Het aanvraagproces verloopt vervolgens als volgt:

 1. Vaststellen loonwaarde: Laat een arbeidsdeskundige de verminderde loonwaarde van de werknemer bepalen. Dit is de basis voor de hoogte van de subsidie.

 2. Aanvraag indienen: Dien bij de gemeente waar jouw bedrijf gevestigd is, een aanvraag in voor loonkostensubsidie. Lever alle benodigde documenten en informatie aan, zoals gegevens over de werknemer en het rapport van de loonwaardebepaling.

 3. Wachten op beslissing: De gemeente beoordeelt je aanvraag en beslist of je recht hebt op de subsidie en voor hoe lang.

 4. Subsidie ontvangen: Na goedkeuring ontvang je de subsidie voor de afgesproken periode. Zorg voor een correcte administratie en houd rekening met eventuele verlengingsmogelijkheden.

Group of asian business people chatting and drinking coffee to suggest coffee badging in a hybrid workplace

Forfaitaire loonkostensubsidie

Forfaitaire loonkostensubsidie is een vastgesteld bedrag dat je als werkgever ontvangt wanneer je iemand met een arbeidsbeperking aanneemt. Deze vorm van subsidie vereenvoudigt de administratie en maakt het financieel aantrekkelijker om inclusief te ondernemen. Het unieke aan de forfaitaire loonkostensubsidie is dat het niet gebaseerd is op de individuele loonwaarde van de werknemer, maar op een standaardtarief.

Wanneer is een forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk?

Een forfaitaire loonkostensubsidie is mogelijk in specifieke situaties waarbij je als werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt voor wie het lastig is de precieze loonwaarde vast te stellen. Dit type subsidie biedt een vast bedrag, waardoor het administratief eenvoudiger wordt voor jou als werkgever.

Je komt in aanmerking voor een forfaitaire loonkostensubsidie wanneer:

 • Eenvoudige loonwaardebepaling: De loonwaarde van de werknemer is moeilijk vast te stellen vanwege de aard van de werkzaamheden of de arbeidsbeperking.

 • Proefplaatsing: Je biedt een proefplaatsing aan, waardoor je de werknemer in een praktijksituatie kunt beoordelen zonder direct de volledige loonkosten te dragen.

 • Specifieke doelgroepen: De werknemer behoort tot een specifieke doelgroep binnen de Participatiewet die recht heeft op deze vereenvoudigde vorm van subsidie.

Vergoeding loonkosten bij zieke werknemer met arbeidsbeperking

Wanneer je als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer met een arbeidsbeperking, zijn er specifieke regelingen die de financiële last kunnen verlichten. Deze regelingen zijn ontworpen om zowel de werkgever als de werknemer te ondersteunen tijdens perioden van ziekte.

Door wie word loonkostensubsidie vergoedt?

De loonkostensubsidie voor een zieke werknemer met een arbeidsbeperking wordt vergoed door de overheid, via de lokale gemeente. Dit is onderdeel van de bredere inzet om mensen met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Wanneer jouw werknemer ziek wordt, kun je aanspraak maken op de no-riskpolis van het UWV, waardoor je gecompenseerd wordt voor het doorbetalen van het loon tijdens ziekte.

Hoe keer ik een eenmalige vergoeding uit via de WKR?

De Werkkostenregeling (WKR) biedt je de mogelijkheid om een eenmalige vergoeding uit te keren aan je werknemers, vrij van belasting. Om dit toe te passen voor een zieke werknemer met een arbeidsbeperking, bepaal je eerst het beschikbare budget binnen je vrije ruimte van de WKR. Vervolgens kun je binnen deze vrije ruimte een eenmalige, onbelaste vergoeding aan de werknemer toekennen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor aanpassingen thuis of op de werkplek die het werken voor de werknemer vergemakkelijken.

Interne jobcoach

Het aannemen van een interne jobcoach binnen je bedrijf kan meerwaarde bieden, vooral wanneer je mensen uit de doelgroep banenafspraak of met een arbeidsbeperking in dienst hebt. Deze coach zorgt voor gepersonaliseerde ondersteuning, waardoor werknemers zich sneller aanpassen en efficiënter functioneren. Deze aanpak verbetert niet alleen de productiviteit, maar ook het welzijn van je personeel.

Een interne jobcoach helpt bij het identificeren en implementeren van aanpassingen die de werkomgeving verbeteren voor iedereen. Ze bieden een-op-een begeleiding en werken aan de ontwikkeling van vaardigheden die de werknemer nodig heeft om succesvol te zijn in hun rol. Bovendien fungeren ze als een brug tussen de werknemer en het management, waarborgen ze een open communicatie en bevorderen ze een begripvolle en inclusieve bedrijfscultuur.

Loondispensatie

Loondispensatie is een belangrijk instrument binnen de Nederlandse arbeidsmarkt om de integratie van werknemers met een arbeidsbeperking te bevorderen. Het stelt jou als werkgever in staat om deze werknemers onder bepaalde voorwaarden minder dan het wettelijk minimumloon te betalen, terwijl zij hun vaardigheden en productiviteit verhogen.

Loondispensatie aanvragen

Het aanvragen van loondispensatie doe je bij het UWV. De procedure omvat het indienen van een aanvraag waarin je de situatie van de werknemer beschrijft en de verminderde productiviteit onderbouwt. Het UWV beoordeelt deze aanvraag en bepaalt de hoogte en duur van de loondispensatie. Gedurende deze periode werk je als werkgever samen met de werknemer om zijn of haar productiviteit te verhogen, eventueel met behulp van aanvullende training of begeleiding.

Vergoeding aanpassing werkplek

Als werkgever kun je te maken krijgen met de noodzaak om je werkplek aan te passen voor werknemers met een arbeidsbeperking. Gelukkig bestaan er regelingen die deze aanpassingen financieel ondersteunen, waardoor je werknemers met een beperking een comfortabele en functionele werkomgeving kunt bieden.

Je kunt als werkgever aanspraak maken op vergoedingen voor aanpassingen aan de werkplek, zoals speciale meubels, aangepaste software of andere hulpmiddelen die nodig zijn om een werknemer met een beperking optimaal te laten functioneren. Deze vergoedingen zijn bedoeld om de extra kosten te dekken en worden vaak verstrekt door het UWV of de gemeente.

No-riskpolis bescherming

Als werkgever kun je gebruikmaken van de no-riskpolis, een regeling die bedoeld is om het risico van ziekteverzuim van werknemers met een arbeidsbeperking op te vangen. Deze polis is speciaal in het leven geroepen om werkgevers te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte bij deze groep werknemers.

Wat biedt de No-riskpolis?

De no-riskpolis biedt bescherming door ervoor te zorgen dat, mocht je werknemer met een arbeidsbeperking ziek worden, je als werkgever een Ziektewet-uitkering kunt aanvragen. Dit verlaagt de drempel om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, aangezien je niet volledig opdraait voor de kosten bij ziekteverzuim.

Hoe werkt het No risk polis?

 • Melding en aanvraag: Bij ziekte van de werknemer meld je dit bij het UWV en vraag je de Ziektewet-uitkering aan onder de no-riskpolis.

 • Compensatie: Je ontvangt een vergoeding die de doorbetaalde loonkosten (deels) dekt, waardoor het financiële risico voor jou als werkgever vermindert.

 • Ondersteuning: Naast financiële compensatie biedt de polis ook ondersteuning bij re-integratie, zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

group of employees in an informal meeting in the office

Conclusie

De werkgever krijgt je door het toepassen van loonkostensubsidie en het inzetten van interne jobcoaches een unieke kans om een inclusievere werkomgeving te creëren. Deze regelingen verlagen de drempel om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, door een deel van de loonkosten waarover loonkostensubsidie wordt verleend, te compenseren.

Door gebruik te maken van deze subsidies zorg je ervoor dat een werknemer met een arbeidsbeperking hetzelfde gaat verdienen als zijn of haar collega’s, terwijl je als werkgever financieel wordt ondersteund. Dit bevordert niet alleen de financiële duurzaamheid van je bedrijf, maar draagt ook bij aan sociale inclusie. Let wel op dat mensen met een arbeidsbeperking net als de werknemer hetzelfde gaan verdienen.

Veel gestelde vragen

 • De jaarlijkse tegemoetkoming bij loonkostensubsidie is een financiële compensatie die werkgevers jaarlijks kunnen ontvangen voor het in dienst hebben van personen met een arbeidsbeperking. Deze tegemoetkoming dient ter compensatie van het verschil tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon of het gebruikelijke cao-loon.

 • Tijdelijke loonkostensubsidie is een financiële ondersteuning die wordt geboden aan werkgevers die personen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Het doel van deze subsidie is om de integratie van deze werknemers in het reguliere arbeidsproces te vergemakkelijken en te stimuleren. De tijdelijke aard van de subsidie verwijst naar de beperkte periode waarvoor deze wordt verleend.

 • Recht op loonkostensubsidie hebben werkgevers die personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen vanwege hun beperking. De werknemers moeten ingeschreven staan in het doelgroepregister, wat inhoudt dat zij erkend zijn als personen met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet.

Regelgeving
Topic: Subsidie
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.