De gevolgen als een medewerker ziek uit dienst gaat

Vrouw zit aan bureau. Ze maakt aantekeningen en is aan de telefoon

Het gebeurt wel eens dat een werknemer ziek uit dienst gaat, maar wat zijn de gevolgen hiervan voor jou als werkgever? Nu steeds meer mensen bezwijken onder stress, een hoge werkdruk en zelfs een burn-out, is het voor werkgevers belangrijk om hier goed geïnformeerd over te zijn.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een werknemer ziek uit dienst gaat? Welke kosten moeten werkgevers dragen en kun je een zieke werknemer ontslaan? Je ontdekt het antwoord op deze vragen en meer in dit artikel.

Werknemer ziek uit dienst - maak een melding bij het UWV

Gaat een zieke werknemer uit dienst? Dan moet je dit als werkgever doorgeven aan het UWV. Je doet dit door een ziekmelding door te geven op de laatste dag van het dienstverband via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van het UWV.

"Wist je dat... werkgevers bij een te late ziekmelding voor medewerkers die ziek uit dienst gaan een boete riskeren van € 455.00 per werknemer?"

Ontvang je als werkgever een Ziektewetuitkering voor deze medewerker, dan moet je het einde dienstverband doorgeven via een apart formulier. Het is in dit geval mogelijk dat het UWV om een volledig verslag van het re-integratie traject vraagt, omdat de Ziektewetuitkering, nadat het dienstverband eindigt, rechtstreeks naar de werknemer gaat.

Een re-integratieverslag maken is soms verplicht

Als een werknemer ziek uit dienst gaat dan is het in sommige gevallen verplicht om een re-integratieverslag mee te sturen op het moment van de ziekmelding. Is de werknemer ziek en is de werknemer na de eerste ziektedag niet langer dan 6 weken in dienst, dan is het niet verplicht om een re-integratieverslag mee te sturen.

Gaat de medewerker binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag uit dienst, dan vraagt het UWV vaak naar een verkort re-integratieverslag. Voor alle werknemers die ziek worden en na de eerste ziektedag tien weken of langer in dienst blijven, moet er een volledig re-integratieverslag gemaakt worden.

Het re-integratieverslag wordt gevormd op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Of werkgevers zich ook aan re-integratieverplichtingen die hierin staan opgenomen moeten houden, is echter afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst blijft na de eerste ziektedag.

Als een werknemer ziek uit dienst gaat dan heeft een werknemer soms ook recht op een transitievergoeding. Werkgevers kunnen hier meestal compensatie voor aanvragen bij het UWV als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door langdurig ziekteverzuim.

Medewerker ziek uit dienst met een tijdelijk contract

Stel dat een werknemer met een tijdelijk contract langdurig ziek wordt. Omdat er tijdens het dienstverband een opzegverbod geldt, is het niet toegestaan om deze werknemer te ontslaan zolang de werknemer ziek is.

Als het contract van de werknemer afloopt tijdens de ziekmelding, dan eindigt het dienstverband na het verlopen van het tijdelijke contract. In dit geval ben je nadat het dienstverband eindigt af van de betaalverplichting. Ben je echter eigenrisicodrager en gaat een medewerker met een tijdelijk contract ziek uit dienst? Dan moet je als werkgever zelf de ziektewetuitkering betalen.

Medewerker is net uit dienst en wordt ziek

Als een werknemer uit dienst gaat, dan is de werknemer niet meer verzekerd op basis van de Ziektewet. Stel dat een werknemer echter ziek wordt binnen 4 weken nadat hij of zij uit dienst gaat, dan is het voor deze medewerker soms toch mogelijk om aanspraak te doen op een Ziektewetuitkering.

HR medewerkers kennen deze situatie als een nawerking en ontstaat alleen als de medewerker geen werk of WW uitkering heeft en binnen 4 weken na het einde dienstverband ziek wordt.

Dit zijn de gevolgen voor werkgevers als een medewerker ziek uit dienst gaat

Of werknemers recht hebben op een Ziektewet uitkering is afhankelijk van het soort dienstverband.

  • Uitzendkracht wordt ziek: uitzendkrachten hebben meestal een uitzendbeding in het contract staan. Dit beding zorgt ervoor dat de uitzendovereenkomst eindigt zodra de werknemer zich zich ziek meld. De ziekmelding bij het UWV wordt door het uitzendbureau gedaan op de 4e ziektedag. Is er geen uitzendbeding, dan heeft de uitzendkracht ook geen recht op een Ziektewet uitkering.

  • Fictief dienstverband en ziek: werk je met freelancers, stagiaires en provisiewerkers? Dan zijn dit werknemers met een fictief dienstverband. Mocht zo'n werknemer ziek worden, dan heeft hij of zij mogelijk recht op een Ziekte wetuitkering. Als werkgever dien je deze werknemer ziek te melden op de 4e ziektedag.

  • Oproepkracht gaat ziek uit dienst: voor oproepkrachten die ziek uit dienst gaan is het ook vaak mogelijk om een Ziektewet uitkering te ontvangen. Dit is echter afhankelijk van het soort contract.

Financiële gevolgen als een werknemer ziek uit dienst gaat

Er zijn ook financiële gevolgen als een werknemer ziek uit dienst gaat. Als werkgever is het namelijk mogelijk dat je te maken krijgt met hogere WGA- en ZW-premies als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat komt omdat deze premies gedifferentieerd zijn.

De hoogte van de bijdrage van deze premies is dus afhankelijk van het aantal werknemers die ziek uit dienst gaan. De premie is vooral hoger als iemand ziek wordt binnen 4 weken na het einde dienstverband.

Er wordt hiernaast onderscheid gemaakt tussen kleine werkgevers, middelgrote werkgevers en grote werkgevers bij het bepalen van de premiehoogte. Een werkgever die een totale loonsom heeft die niet groter is dan € 35.300 wordt door de Belastingdienst en het UWV gezien als een kleine werkgever.

Voor kleine werkgevers geldt ook dat de sector waarin je werkt meespeelt bij het bepalen van de premiehoogte. Voor middelgrote werkgevers geldt dat de WGA- en ZW-premies worden gecombineerd in sectorale premies en de individuele premie. Voor grote werkgevers geldt dat gedifferentieerde premies volledig individueel vastgesteld worden.

Financieel gezien is het voor de middelgrote of grote werkgever dus belangrijk om te voorkomen dat werknemers ziek zijn tijdens de uitdiensttreding. Er zijn een aantal tips die je kunt toepassen om het financiële risico bij zieke werknemers te beperken.

Re-integreren of voorkomen?

Het kan soms erg lastig zijn om een zieke werknemer te helpen bij de re-integratie. Gelukkig sta je er niet alleen voor, maar helpt het UWV tijdens langdurig ziekteverzuim met het re-integratie traject.

Om te voorkomen dat een werknemer te maken krijgt met re-integratie, moet je allereerst focus leggen op goed werkgeverschap. Alhoewel het niet altijd lukt om te voorkomen dat een medewerker ziek uit dienst gaat, zijn er wel een paar tips die je kunt toepassen om dit risico te verkleinen:

  • Voorkom dat een werknemer ziek in dienst treedt. Het gebeurt steeds vaker dat mensen die dicht tegen een burn-out aan zitten bij een nieuwe werkgever werkzaam worden. Omdat veel branches onder druk staan en werkgevers minder lang kunnen zoeken naar de juiste kandidaat, is het goed mogelijk dat je iemand aanneemt die op de korte termijn ziek wordt. Dit kun je voorkomen door relevante testen of specifieke vragen op te nemen in het recruitmentproces. Let hierbij wel op dat je de wet niet overtreed.

  • Schakel op tijd een bedrijfsarts in als een werknemer ziek is. Dit is verplicht als een werknemer langer ziek is, maar soms kun je langdurige ziekmeldingen voorkomen door de bedrijfsarts ook in te schakelen als iemand zich regelmatig ziek is.

  • Bied werknemers met talent zo snel mogelijk een vast contract aan. Dit vergroot het vertrouwen in het bedrijf en zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel bij deze werknemers. Hiernaast is het snel aanbieden van een vast contract een goed voorbeeld van motivatie voor andere werknemers.

Wil jij ook je re-integratie stroomlijnen met je personeelsplanning, probeer Shiftbase dan gratis

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

 

Ziekte
Onderwerp: Ziekte / ziek uit dienst