Betaald verlof: een helder inzicht

Betaald verlof: een helder inzicht - Shiftbase
8:05
Man ontspant in een strandstoel op het strand en kijkt naar een iPad

Als werkgever is het begrijpen van de verschillende soorten verlofregelingen van cruciaal belang om een gezonde balans tussen werk en persoonlijk leven te ondersteunen.

Dit artikel neemt je mee door de diverse facetten van betaald verlof. We verkennen niet alleen de wettelijke verplichtingen, maar ook hoe deze regelingen werknemers en bedrijven kunnen beïnvloeden. Lees verder over de ins en outs van betaald verlof.

Wat is betaald verlof?

De term verwijst naar de tijd die werknemers vrij nemen van hun werk met behoud van hun salaris. Het biedt werknemers de mogelijkheid om even op adem te komen, persoonlijke zaken af te handelen en werk-privébalans te bewaren zonder zich druk te maken over hun financiën. Vanaf de eerste werkdag bouwt een werknemer automatisch vakantiedagen op. 

Hebben alle werknemers recht op betaald verlof?

Volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) heeft elke werknemer recht op wettelijk verlof met behoud van salaris. De specifieke spelregels van de wettelijke verlofregeling zijn afhankelijk van zaken zoals het type verlof die men opneemt en hoelang de werknemer al in dienst is bij het bedrijf.

Werkgevers en werknemers kunnen aanvullende afspraken maken om verlofregelingen af te stemmen naar behoefte. Zo hebben werknemers recht op wettelijke vakantiedagen, maar kunnen er ook aanvullende dagen worden afgesproken. Deze worden bepaald door de cao, arbeidsovereenkomst en/of het bedrijfsbeleid waarin alle afspraken staan.

Verschillende soorten verlof

Van welk soort verlof werknemers gebruik maken, is afhankelijk van hun behoeften. Hier is een overzicht van elk soort verlof:

Vakantie en vakantie-uren

Wettelijke vakantiedagen zijn door de wet gegarandeerde dagen die werknemers kunnen opnemen. Daarnaast zijn er bovenwettelijke vakantiedagen (ook wel bekend als buitengewoon verlof) die vaak verder gaan dan de wettelijke minimumvereisten. Dit wordt geregeld in een cao of arbeidsovereenkomst.

Hoelang krijgen werknemers vakantieverlof?

Werknemers kunnen jaarlijks gebruik maken van een vastgesteld aantal wettelijke vakantiedagen. Dit aantal wordt uitgedrukt in uren en bedraagt viermaal de wekelijkse arbeidsduur.

Bijvoorbeeld, als de werknemer gedurende het gehele jaar 25 uur per week werkt, heeft hij of zij recht op 100 vakantie-uren per jaar. Hiermee is het mogelijk om minstens vier weken vakantie per jaar op te nemen. Vakantiedagen kunnen ook in afzonderlijke uren worden opgenomen.

Zorgverlof

Zorgverlof is in te delen in kortdurend en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof biedt werknemers de mogelijkheid om tijdelijk zorg te verlenen aan een ziek kind, partner of ouder.

Langdurig zorgverlof is bedoeld voor langdurige zorgsituaties en kan worden opgenomen wanneer een werknemer intensieve zorg verleent aan een hulpbehoevende naaste.

Voorwaarden

Een harde eis is dat de werknemer die het verlof aanvraagt de enige is die voor de zieke kan zorgen.
Neem als voorbeeld verlof bij de ziekenhuisopname van een naaste. Een werknemer heeft in dit geval geen recht op zorgverlof (ook niet bij langdurige ziekenhuisopname), omdat de zieke in deze situatie al wordt verzorgd.

Als de relatie uit het ziekenhuis komt en de werknemer is de enige die voor hen kan zorgen, dan heeft de werknemer wel recht op zorgverlof. Of dat kortdurende of langdurend zorgverlof is, is afhankelijk van de situatie.

Rechthebbenden

Een werkgever heeft het recht op zorgverlof in de volgende gevallen:

  • Wanneer er sprake is van zieke kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten).

  • Wanneer ze met de zieke in hetzelfde huishouden wonen (bijvoorbeeld een inwonende tante).

Dit kan iedereen zijn schoonouders en de buurvrouw tot een vriend. Wel moet de relatie zo zijn dat het redelijk is dat de werknemer voor die persoon zorgt.

Hoelang krijgt een werknemer zorgverlof?

Bij kortdurend verlof krijgt de werknemer tweemaal het aantal uren dat hij of zij wekelijks in de loop van 12 maanden werkt. Hierbij gaat het om de overeengekomen werkuren zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Bij langdurend zorgverlof kan de werknemer binnen een periode van 12 maanden maximaal 6 keer de wekelijkse werkuren opnemen. 

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof verwijst naar verlof wat wordt toegestaan bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en onverwachte situaties. Het kan hierbij over een verhuizing gaan, maar ook over een huwelijk of overlijden in de familie.

Werknemers kunnen gebruikmaken van calamiteitenverlof (ook wel bekend als kort verzuimverlof) bij dringende persoonlijke omstandigheden die onmiddellijke aandacht behoeven.

Hoelang krijgt een werknemer bijzonder verlof?

Omdat hier geen vaste regels over bestaan (daarom wordt het ook wel bovenwettelijk verlof genoemd) is de duur ervan volledig afhankelijk van de afspraken die er in de cao, arbeidsovereenkomst en/of bedrijfsbeleid zijn opgenomen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof stelt werknemers in staat om tijd vrij te nemen om voor hun kinderen tot 8 jaar te zorgen. Aanvullend geboorteverlof is ook beschikbaar voor partners van pas bevallen moeders. Dit is echter onbetaald verlof.

Hoelang krijgt een werknemer ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft maximaal recht op 26 keer het aantal uren dat er per week wordt gewerkt. Dus als een werknemer 25 uur per week werkt, dan heeft hij of zij 26 keer 25 uur recht op ouderschapsverlof.

Zwangerschaps- en geboorteverlof

Wanneer een werknemer zwanger is, heeft ze recht op zwangerschapsverlof om zich voor te bereiden op bevalling. Het geboorteverlof na de bevalling stelt moeders in staat te herstellen na de bevalling en voor hun pasgeborene zorgen.

Hoelang heeft een werknemer recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De werknemer heeft in totaal recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Waarvan 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken verlof na de bevalling. Let wel op dat er bij de geboorte van tweelingen of meerlingen andere regels gelden.

Adoptieverlof/pleegzorgverlof

Werknemers die kiezen voor adoptie of pleegouderschap hebben recht op verlof en een uitkering tijdens deze periode. Bij het ontvangen van adoptieverlof is het nodig dat de rechtbank de adoptie officieel bevestigd. Voor pleegzorgverlof geldt als voorwaarde dat het kind officieel staat ingeschreven op het adres van de pleegouder.

Hoelang heeft een werknemer recht op adoptieverlof of pleegzorgverlof?

Een werknemer heeft in dit geval maximaal recht op 6 weken verlof. Dit biedt de gelegenheid voor zowel ouders als kind om aan elkaar te wennen.

Het effectief beheren van verlof

Het effectief beheren van betaald verlof kan een uitdaging zijn voor elke werkgever. Daarom biedt Shiftbase een alles-in-één oplossing. Met onze verlofregistratie software is het mogelijk om automatisch vakantie-uren op te bouwen, op basis van het aantal gewerkte uren en contracturen.

Ook kunnen werknemers via Shiftbase moeiteloos verlof aanvragen en bijhouden hoeveel verlofuren ze nog kunnen opnemen tot het einde van het jaar. Zelf krijg je bij het opstellen van de roosters meteen inzicht in welke teamleden afwezig zijn.

Conclusie

Verlof met behoud van loon is een onmisbare arbeidsvoorwaarde die werknemers in staat stelt om een gezonde balans tussen werk en persoonlijk leven te behouden. Door het begrijpen van de verschillende verlofregelingen en het effectief beheren ervan, kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook een positieve werkomgeving en betrokken werknemers cultiveren. Het creëren van een goed geregeld verlofbeleid is een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers, en kan bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>

Beheer eenvoudig verlof en verzuim

  • Automatisch vakantie-uren opbouwen
  • Eenvoudig verlof aanvragen
  • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Management Regelgeving
Topic: Verlof
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.