Rouwverlof toegelicht voor werkgevers

Werknemer heeft rouwverlof opgenomen

Als werkgever sta je soms voor uitdagende situaties, vooral wanneer een werknemer te maken krijgt met het verlies van een dierbare. Rouwverlof, een vorm van bijzonder verlof, is essentieel in deze moeilijke tijden. Dit artikel biedt een gedetailleerde gids over rouwverlof, inclusief de wettelijke regelingen zoals vastgelegd in de meeste CAO's en het arbeidsrecht.

We bespreken de verschillende vormen van verlof die je als werkgever kunt aanbieden, waaronder calamiteitenverlof bij het overlijden van een direct familielid en de optie om extra vrije dagen te verstrekken.

Wat is rouwverlof

Rouwverlof is een specifieke vorm van verlof die jou als werkgever in staat stelt om je werknemers te ondersteunen in tijden van persoonlijk verlies. Dit verlof valt onder de categorie bijzonder verlof, en is bedoeld voor werknemers die een direct familielid hebben verloren. De wet biedt richtlijnen voor de duur en de omstandigheden van dit verlof, waarbij vaak vier verlofdagen worden toegestaan bij het overlijden van naaste familieleden.

Naast de wettelijke regelingen, kan rouwverlof ook via de CAO kinderopvang of andere sectorspecifieke CAO's geregeld worden, die soms aanvullende voorwaarden of mogelijkheden bieden. Dit verlof staat los van vakantiedagen of ziekteverlof, waardoor werknemers de ruimte krijgen om het verlies te verwerken zonder zich zorgen te maken over financiële consequenties of het opnemen van reguliere verlofdagen.

Hoeveel dagen heb je rouwverlof?

Als werkgever is het belangrijk om te weten hoeveel dagen rouwverlof je werknemers wettelijk toekomt. In Nederland is het aantal dagen rouwverlof dat wettelijk vastgelegd is vaak vier verlofdagen bij het overlijden van een direct familielid. Deze regeling kan variëren afhankelijk van de CAO waaronder jouw organisatie valt, of de specifieke afspraken die in het arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Voor het overlijden van een partner of ouder kun je als werkgever vaak twee weken verlof overwegen, terwijl voor andere naaste familieleden zoals grootouders of kinderen, doorgaans minder dagen worden aangeboden. Deze dagen zijn bedoeld om de werknemer de kans te geven om te rouwen, de uitvaart te regelen en persoonlijke zaken af te handelen.

Voor welke graad familie krijg je rouwverlof?

Als werkgever moet je weten voor welke familieleden werknemers rouwverlof kunnen opnemen. Wettelijk rouwverlof wordt doorgaans verleend voor het overlijden van directe familieleden, zoals ouders, kinderen, partners, en in sommige gevallen ook grootouders, broers en zussen. Dit staat bekend als familie van de eerste graad.

Voor familieleden van de tweede graad, zoals ooms, tantes, neven en nichten, wordt rouwverlof minder vaak standaard aangeboden of je krijgt 2 dagen verlof, maar kan soms worden toegekend op basis van de specifieke wettelijke afspraken in de CAO of het discretionaire beleid van het bedrijf.

Vormen van verlof na overlijden familielid

Wanneer een werknemer een familielid verliest, zijn er verschillende vormen van verlof die je kunt aanbieden om ondersteuning te bieden. Deze omvatten wettelijk rouwverlof, calamiteitenverlof en bijzonder verlof. Elk type verlof helpt werknemers op een andere manier om met hun verlies om te gaan.

Calamiteitenverlof wanneer direct familielid overlijdt

Calamiteitenverlof stelt werknemers in staat om onmiddellijk vrij te nemen na het overlijden van een direct familielid. Dit verlof is bedoeld voor de eerste noodzakelijke handelingen, zoals het regelen van de uitvaart. Als werkgever bied je dit verlof aan zodat de werknemer zich kan concentreren op de meest urgente zaken zonder zorgen over werk.

Bijzonder verlof bij overlijden

Bijzonder verlof is een meer flexibele optie die je kunt verstrekken voor het bijwonen van de begrafenis of crematie en andere familieomstandigheden. Dit verlof wordt niet altijd standaard aangeboden en kan variëren afhankelijk van de afspraken binnen de arbeidsovereenkomst of CAO. Het stelt werknemers in staat om de nodige tijd te nemen voor het rouwproces en familiezaken.

Buitengewoon verlof bij overlijden

Als werkgever kun je buitengewoon verlof verstrekken bij het overlijden van een familielid. Dit type verlof is bedoeld om werknemers de tijd te geven die ze nodig hebben voor het bijwonen van de uitvaart en het regelen van de nodige zaken rondom het overlijden.

Buitengewoon verlof bij overlijden is doorgaans kortdurend en wordt vaak gebruikt voor de dag van de begrafenis of crematie en mogelijk een dag extra voor het regelen van urgente zaken zoals de uitvaart. Het is een gebaar dat waardering toont voor de moeilijke situatie waarin de werknemer zich bevindt, zonder dat dit ten koste gaat van hun reguliere vakantiedagen of ziekteverlof.

Wist je dat buitengewoon verlof wettelijk geregeld is, maar bijzonder verlof niet?

Werknemer heeft zich ziek gemeld vanwege het personeelsboek bij het overlijden van familielid

Veel ziekmeldingen of gedwongen vakantiedagen

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met situaties waarin werknemers frequent ziek melden of gedwongen worden vakantiedagen op te nemen na het overlijden van een familielid. Dit kan een teken zijn dat de standaard rouwverlofregelingen niet voldoende zijn om hun rouwproces te ondersteunen.

Vakantiedagen om te rouwen

Als werkgever kun je werknemers de mogelijkheid bieden om vakantiedagen te gebruiken voor rouw, vooral wanneer het wettelijk toegekende rouwverlof niet toereikend is. Dit kan een waardevolle optie zijn voor werknemers die meer tijd nodig hebben om te herstellen van het verlies van een familielid.

Het gebruik van vakantiedagen voor rouw stelt werknemers in staat om zelf te bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben, zonder de beperkingen van de strikte duur van het rouwverlof. Het geeft hen de vrijheid om persoonlijke tijd in te zetten voor hun rouwproces, wat bijdraagt aan een gezondere terugkeer naar het werk.

Extra rouwverlof geven

Als werkgever heb je de mogelijkheid om extra rouwverlof te bieden bovenop de wettelijk vastgelegde dagen. Dit kan enorm helpen in de ondersteuning van werknemers die een intensiever rouwproces doormaken na het verlies van een familielid. Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers die een naaste verliezen vaker dan 1 week afwezig zijn om er mee om te kunnen gaan.

Door extra verlofdagen beschikbaar te stellen, toon je als werkgever begrip en empathie. Dit kan variëren van enkele dagen tot een week afwezigheid, afhankelijk van de individuele behoeften van de werknemer en de relatie tot het overleden familielid. Het is belangrijk om flexibel te zijn en het gesprek aan te gaan met de rouwende werknemer om te bepalen wat nodig is voor hun specifieke situatie.

Rouwende werknemer op de werkplek

Wanneer een rouwende werknemer terugkeert naar de werkplek, kun je maatregelen nemen om hun overgang te vergemakkelijken. Overweeg tijdelijke aanpassingen in hun werklast of verantwoordelijkheden. Dit kan hen helpen om zich beter aan te passen zonder de druk te voelen om direct op volle capaciteit te presteren. Ook is het belangrijk om open communicatie te bevorderen en een luisterend oor te bieden.

Het organiseren van sessies met een bedrijfspsycholoog, zodat een werknemer in gesprek gaat, of het verstrekken van toegang tot professionele rouwbegeleiding en praktische adviezen kan eveneens waardevol zijn. Deze acties tonen niet alleen zorg voor het welzijn van je werknemers, maar dragen ook bij aan een positieve en zorgzame bedrijfscultuur.

Conclusie

Als werkgever speel je een belangrijke rol in het ondersteunen van rouwende werknemers. De wettelijke regeling rond rouwverlof is duidelijk vastgelegd en biedt een basis waarop je als werkgever kunt voortbouwen. Door niet alleen te voldoen aan deze wettelijke eisen, maar ook extra ondersteuning te bieden waar mogelijk, toon je empathie en begrip voor de uitdagingen waar je werknemers mee te maken krijgen bij verlies.

Overweeg om je verlofbeleid te verrijken met flexibele oplossingen zoals buitengewoon verlof of aanvullende rouwondersteuning. Dit kan helpen om een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur te bevorderen, waarin werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen. Door aandacht te besteden aan de behoeften van rouwende werknemers, draag je bij aan hun welzijn en de algehele productiviteit van je team.

Veel gestelde vragen

  • Rouw is het natuurlijke proces van het ervaren van verdriet en andere emoties na het verlies van een dierbare. Dit proces is zeer persoonlijk en kan variëren in duur en intensiteit. Rouwende personen kunnen een scala aan gevoelens ervaren, zoals verdriet, woede, schuldgevoel, of zelfs opluchting, afhankelijk van hun relatie met de overledene en de omstandigheden van het overlijden

  • In Nederland is het zo dat rouwverlof vaak geregeld is in de CAO of arbeidsovereenkomst van de werknemer. Of het loon wordt doorbetaald tijdens het rouwverlof, hangt af van deze regelingen. In veel gevallen wordt rouwverlof gezien als bijzonder verlof waarbij het loon volledig doorbetaald wordt. Echter, dit kan variëren per sector en bedrijf, dus het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om de specifieke voorwaarden in hun contract of CAO te controleren.

verlof
Topic: Verlof
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.