Zorgplicht: werkgever, zo voldoe je aan de eisen

Mensen staan te vergaderen

De verantwoordelijkheden van een werkgever gaan verder dan alleen het verstrekken van een salaris en het beheer van de dagelijkse gang van zaken. Een van de fundamentele plichten van werkgevers, is de zorgplicht die bij het werkgeverschap hoort.

In dit artikel bekijken we deze zorgplicht en hoe deze de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties kan beïnvloeden.

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

De zorgplicht van de werkgever omvat het beginsel aansprakelijk te zijn voor de veiligheid en het welzijn van werknemers. Dankzij deze regelgeving is de werkgever verplicht om de vereiste maatregelen te nemen, en voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Dit houdt in dat de werkgever voldoende specifieke maatregelen moet toepassen om risico's te herkennen en te verminderen. Ze moeten personeel ook heldere instructies geven en voldoen aan de wettelijke regels voor een veilige werkplek.

Waar staat deze zorgplicht?

Deze verplichting staat in het Burgerlijk Wetboek en andere arbeidswetten zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet, en de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Als werkgevers hun zorgplicht niet nakomen, kunnen ze juridische problemen krijgen.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid treedt op als een werknemer schade lijdt tijdens het werk. De werknemer moet wel kunnen bewijzen dat dit letsel te maken heeft met het werk, en dat de werkgever niet de juiste maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

Wat valt er onder werkgeversaansprakelijkheid?

De ruime strekking van de zorgplicht voor werkgevers omvat verschillende situaties. Denk aan werknemers die gewond raken door ongelukken of letsel op het werk, of gezondheidsproblemen ondervinden door onveilige omstandigheden. Ook telt het als werknemers schade lijden door bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of gebrek aan juiste werkmiddelen.

Hoe je aan je zorgplicht als werkgever voldoet

Om aan de zorgplicht te voldoen, moeten werkgevers niet alleen gevaren herkennen, maar ook zodanige maatregelen treffen dat deze gevaren effectief worden verminderd.

Continu evalueren

Om de maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn voor een veilige werkomgeving, moeten werkgevers continu de werkomstandigheden evalueren en aanpassen aan veranderende situaties. Hiervoor zijn zaken zoals het regelmatig uitvoeren van risicobeoordelingen, het geven van veiligheidstraining aan werknemers en het handhaven van duidelijke werkrichtlijnen nodig.

Voortdurend investeren

Specifieke maatregelen, zoals het geven van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het minimaliseren van bekende risico's, zijn van essentieel belang. In het kader van een dergelijke zorgplicht is het essentieel voor werkgevers om voortdurend te blijven investeren in veiligheidsmaatregelen.

In het kort

  • Zorgplicht is de plicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.

  • De zorgplicht is juridisch vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en andere arbeidswetgeving.

  • Er geldt werkgeversaansprakelijkheid als werknemers schade lijden tijdens hun werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

  • Werkgeversaansprakelijkheid heeft een breed toepassingsgebied zoals ongevallen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gebrek aan juiste werkmiddelen.

  • Werkgevers kunnen aan de zorgplicht voldoen door de juiste maatregelen te nemen, zoals risicobeoordelingen, veiligheidstraining, duidelijke werkrichtlijnen en specifieke veiligheidsmaatregelen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Werkgever
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.